March 17, 2016

İnovasyon indeksi 2015

İnovasyon indeksi 2015

Önemli Sayfalar

Rapor Sayfası/Pdf Sayfası
XXX/32
9/43
41/75 Inovasyon tanımı
47/81 Online Creativity ülke grupları karşılaştırması
290/324 Türkiye'nin detaylı inovasyon tablosu